Privacyverklaring & cookiebeleid

Laatst gewijzigd op 18 december 2019

Over onze privacyverklaring & cookiebeleid
FOEKK, gevestigd te Wijchen (6604GG) aan het adres Saltshof 2706 (KvK-nummer: 70670463) (Btw-identificatienummer: NL 002335763 B46) geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van FOEKK.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Wij verwerken deze (persoons)gegevens voor:

 • Bezoek aan onze website
 • Gebruik van onze website
 • Het aanmaken en beheren van accounts
 • Verwerking van bestellingen
 • Verwerking van vragen en klachten
 • Optimaliseren van onze marketing uitingen
 • Het optimaal functioneren van de webshop
 • Het verbeteren van deze website
 • Verwerking van persoonsgegevens door derden

Om jou (online) ervaring bij FOEKK compleet te maken hebben wij hulp nodig van partners die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken en bezorgen van je pakketje bij jou thuis of bij een servicepunt. Zolang deze partners jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van FOEKK, gebeurt dit in de rol van verwerker. Om de afspraken die wij met jou hebben met betrekking tot beveiliging, geheimhouding en jouw rechten te waarborgen, zijn deze opgenomen in verwerkingsovereenkomsten die wij hebben afgesloten met deze partners. Om je een beeld te geven van dergelijke partners, leggen we hieronder uit in wat voor dienstverlening zij ons ondersteunen.

 • Marketing: om jou in relevante advertenties te kunnen voorzien maken wij gebruik van software (o.a. Google AdWords).
 • Analyses: om het gebruik van onze website te meten en te analyseren maken wij gebruik van software (o.a. Google Analytics).
 • ICT: voor beheer, onderhoud en verbeteringen aan onze webshop maken wij gebruik van systemen als WooCommerce en onze webdesigner/developer Fourbottles Design.
 • Verwerking van contactmomenten: Behandelen van vragen en het afhandelen van klachten via verschillende kanalen (o.a. Facebook, Instagram en e-mail).
 • Logistieke en operationele: denk aan pakketbezorgers (o.a. DHL)

Beveiligingstechnieken
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Opslag van deze (persoons)gegevens in een beveiligde en versleutelde database en beveiligde en versleutelde back-ups.
 • Toegang tot de eigen (persoons)gegevens via een persoonlijk account met een eigen unieke gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij zorgen ervoor dat de systemen die wij gebruiken beschermd worden tegen malware, virussen en hacking.
 • Wij zorgen dat alle gebruikte technologieën en software up-to-date zijn.
 • Monitoren van pogingen tot inbraak. Als er daadwerkelijk inbraak plaatsvindt zullen wij direct de benodigde mitigerende maatregelen treffen.
 • Gegevenscommunicatie van het ene naar het andere systeem zal veilig en gecontroleerd plaatsvinden.
 • Partners waar wij mee werken zijn verplicht om ook de benodigde beveiligingsmaatregelen te nemen om de geheimhouding van jouw gegevens te kunnen waarborgen.

Ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen en continue inspanningen die wij hierop leveren, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine-leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Jij hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door of in opdracht van FOEKK. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jou bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Je kan ten alle tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer door te mailen naar klantenservice@foekk.nl.


Over ons cookiebeleid

FOEKK, gevestigd te Wijchen (6604GG) aan het adres Saltshof 2706 (KvK-nummer: 70670463) (Btw-identificatienummer: NL 002335763 B46) maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op jouw computer, tablet of

smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Bij een volgend bezoek kan de opgeslagen informatie weer naar de server worden teruggestuurd. Enkele van deze cookies zijn noodzakelijk voor een goedwerkende website. Andere cookies worden gebruikt voor een beter gebruiksgemak. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren opnieuw aan te geven of je instellingen aan te passen. Daarnaast gebruiken we de cookies om inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op de website.

Over het cookiegebruik

Van welke cookies maken wij gebruik?

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor het functioneren van onze website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond wanneer je de website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd als je de webbrowser afsluit.

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie herkennen wij jou bij een nieuw bezoek op onze website. De website stellen we in aan de hand van jouw voorkeuren. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen. Dit bespaard tijd en werkt prettiger. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van uw browser.

Analytische cookies

Deze cookies gebruiken wij om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Als je bijvoorbeeld de zoekbalk op de website hebt gebruikt dan kunnen wij dit zien aan de hand van cookies voor statistieken. We gebruiken deze informatie om de structuur en de inhoud van de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met Google Analytics wordt er gemeten hoe de website wordt gebruikt door de bezoeker. Wij gebruiken deze kennis om de website te verbeteren. De informatie die wij hier onder andere uithalen:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op de website en onze webpagina’s;
 • Het bijhouden via welke weg de bezoeker op de website terecht komt;
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • Hoeveel mensen afhaken en op welk moment;
 • Het bepalen van de volgorde van waarin een bezoeker de verschillende pagina’s
 • doorzoekt;
 • Het aantal gebruikte zoektermen in de zoekmachine.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. FOEKK gebruikt de Google Analytics-cookies conform de handleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google gebruikt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Tracking cookies

Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij je toestemming.

Google Adwords

Deze cookie ziet welke pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we relevante advertenties tonen op onze (partner)sites. We kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie hebt gezien, of je op advertenties hebt geklikt en of je bestellingen plaatst nadat je de advertentie hebt gezien of hierop hebt geklikt. Deze advertenties worden voornamelijk getoond bij de zoekresultaten in Google.

Facebook remarketing

Op onze website is een Facebook pixel geïnstalleerd die bijhoudt welke mensen er op de website zijn geweest. Aan de hand hiervan kunnen wij gepersonaliseerde advertenties plaatsen op Facebook. Heb jij bijvoorbeeld een productpagina bezocht, maar nog geen aankoop gedaan. Dan krijgen wij deze data binnen en kunnen wij een advertentie maken op Facebook aan de hand van deze informatie.

Social media plug-in cookies

Op onze website staan buttons van onze social media kanalen. Je hebt de mogelijkheid om onze content te liken of te delen. Wij maken hierbij gebruik van Facebook, Instagram, Pinterest LinkedIn, Twitter en Youtube. De social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij je toestemming.

Cookie instellingen wijzigen of verwijderen

Wil je een cookie verwijderen, kan je dit terugvinden met behulp van de help-functie van de browser. Je moet de instellingen van elke browser en elke computer afzonderlijk aanpassen. Het aanpassen van de cookie-instellingen voor FOEKK kan ervoor zorgen dat de website niet meer correct functioneert. De rechten omtrent inzake, correctie of verwijdering van jouw gegevens is beschreven in ons privacybeleid. Je kan ten alle tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer door te mailen naar klantenservice@foekk.nl.

Wijzigingen in het cookiebeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons cookiebeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Daarom word je aangeraden dit cookiebeleid regelmatig op deze pagina te controleren. Voortgezet gebruik van deze website na wijziging(en) houdt in dat je akkoord gaat met het gewijzigde cookiebeleid.

Volg ons